Helios – co je EET?

Zákon č. 112/2016 Sb. ze dne 16. 3. 2016 o evidenci tržeb ukládá podnikatelům, kteří přijímají tzv. evidované tržby, povinnost odesílat informace o těchto tržbách na společné technické zařízení správce daně – portál EPO. Pojem evidovaná tržba je vymezen v zákoně.

Podrobné informace k EET uveřejňuje Finanční správa na webu www.etrzby.cz

Systém HELIOS bude na komunikaci s portálem EPO připraven nejpozději k 1. 12. 2016. Podrobné informace budou průběžně zveřejňovány v Aktualitách a v dokumentaci na webu v sekci Poradna. Více informací k HELIOS Orange zde.

Více informací k HELIOS Easy zde.
Více informací k HELIOS Red zde.