EET – elektronická evidence tržeb

vše o EET

Důležité informace pro zavedení EET a výhody, které přináší naše řešení modulárních pokladních systémů M-POS vhodných pro všechny podnikatele, kterých se EET bude týkat.

Pokladní systémy M-POS pro EET

Pokladní systémy M-POS vhodné pro EET jsou určené všem skupinám podnikatelů, kterých se týká povinnost elektronické evidence tržeb.

Vybrat si můžete z nabídky registračních pokladen, PC, tabletů nebo all-in-one PC (EET sestavy vše v jednom) určených pro EET, ke kterým si můžete zvolit to nejvhodnější příslušenství a pokladní software určený přesně pro váš provoz – ať už jste maloobchod, restaurace, bar nebo velkoobchod.

Jaké benefity M-POS nabízí?

  • U našeho EET řešení neplatíte žádné měsíční poplatky – vše je vaším majetkem.
  • Nabízíme nejširší a prodejní síť
  • Servis pokladen a pokladních systémů pro EET pro celé ČR
  • Konfigurace vlastního pokladního systému přímo na míru

Jak je to s EET?

Elektronická evidence tržeb (zkráceně EET) se týká jednotlivých skupin podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje, platby kartou, šeky, nebo obdobnými platidly.

Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněná v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 zákona o elektronické evidenci tržeb) , a která zároveň zakládá rozhodný příjem (§6 zákona o EET). Obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Klikněte zde pro více informací

Pro koho EET platí a jaké kroky musím učinit před zahájením evidence tržeb?

Jaké kroky musí podnikatel učinit?

  1. Zjistit si, zda má povinnost evidovat tržby.
  2. Ověřit si, odkdy bude evidovat.
  3. Zvážit, zda může tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“.
  4. Pokud nemůže využít předchozí bod, pořídí si nezbytné vybavení pro evidenci.
  5. Zařídí si přístup na portál e-tržby a certifikát.

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmu fyzických a právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. Povinnost elektronicky evidovat tržby bude mít každý, kdo při svých obchodech přijímá platby v hotovosti, kartou, různými šeky či stravenkami. Netýká se tedy jen kamenných prodejen, ale také například stánků. Povinnosti nepodléhají obchodníci, kteří inkasují výhradně na fakturu.

Klikněte zde pro více informací

Jak bude EET zaváděna?

EET bude zaváděna v několika fázích. Aktuální plán zavedení do praxe je následovný:

–          1. fáze od 1.12.2016 – ubytovací a stravovací služby

–          2. fáze od 1.3.2017 – maloobchod a velkoobchod

–          3. fáze od 1.3.2018 – ostatní činnosti vyjma těch ve 4. Fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství

–          4. fáze od 1.6.2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti

Klikněte zde pro více informací

Jak EET funguje?

Celý systém evidence je napojený pomoci pokladního zařízení podnikatele na systém Finanční správy, který eviduje každou jednotlivou účtenku v reálném čase.