Ceník souvisejících služeb

Ceník souvisejících služeb

  • kompletní zajištění autentizačních údajů a vygenerování certifikátu … 1 000,- kč bez DPH
  • konfigurace, programování zařízení EET … 1 000,- kč bez DPH / hod
  • cestovné … 10,- bez DPH / km