Helios – režimy EET

Běžný režim (online)

 

V online režimu potřebujete připojení na internet a technické zařízení, např. počítač nebo mobilní telefon, které umí odeslat prostřednictvím internetu požadované údaje o tržbě serveru Finanční správy a vystavit účtenku zákazníkovi.

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
 • Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 • Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
 • Zákazník obdrží účtenku.

 

Zjednodušený režim (offline)

 

Ve zjednodušeném režimu lze evidovat tržby stanové zákonem, vládním nařízením a tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně na základě žádosti podnikatele. Nejčastěji se bude jednat o situaci, kdy podnikatel nemá k dispozici žádné internetové připojení.

 • Podnikatel vystaví účtenku bez unikátního kódu a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti zařízení
 • Do pěti dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy
 • Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám

 

Režim při výpadku spojení

 

 • Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě, ale nepodaří se navázat spojení.
 • Ze systému Finanční správy není zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
 • Podnikatel vystaví zákazníkovi účtenku bez unikátního kódu, účtenka místo něj obsahuje podpisový kód poplatníka.
 • Zákazník obdrží účtenku.
 • Jakmile dojde k obnově spojení, pokladní zařízení odešle automaticky datovou zprávu o transakci.
 • Ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.