Helios – co je třeba udělat před spuštěním EET?

Požádat Finanční správu o autentizační údaje, které umožní přihlášení na portál EPO. Podnikatel zde zaeviduje své provozovny a vygeneruje si podpisový/é certifikát/y, který/é bude používat pro komunikaci s portálem.

Počet certifikátů není omezen, je na podnikateli, zda bude používat jeden nebo více certifikátů. Platnost certifikátu je 3 roky. Podle aktuálních informací Ministerstva financí ČR je možné o autentizační údaje žádat od 1. 9. 2016.

Žádat je možné elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na libovolném finančním úřadě.

Podrobný popis najdete na stránkách etrzby.cz zde.

Získané autentizační údaje slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, ve které se evidují provozovny a spravují certifikáty.

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/webova_aplikace_eet.pdf

Dne 31.8.2016 vydalo Generální finanční ředitelství Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který najdete zde:

http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf